Lektoři

Odborný program

October 20, 2020 9:00 am -9:15 am Konferenční sál

Zahájení 20. odborného fóra

Tomáš Tůma
Tomáš Tůma technický náměstek /Technická inspekce České republiky, Praha
František Hrdlička
František Hrdlička profesor /ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav energetiky
Jakub Horváth
Jakub Horváth odborný asistent /České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství
Jan Lhotský
Jan Lhotský jednatel, místopředseda vědecké rady /Medim, spol. s r. o.
October 20, 2020 9:15 am -9:45 am Konferenční sál

Aktuální informace k připravované legislativě v oblasti technických zařízení. Praktické poznatky z činnosti TIČR

Nová legislativa přináší nové výzvy

Tomáš Tůma
Tomáš Tůma technický náměstek /Technická inspekce České republiky, Praha
October 20, 2020 9:45 am -10:20 am Konferenční sál

Strategie vývoje energetiky a energetická bezpečnost České republiky

Lektor v jednání
Lektor v jednání
October 20, 2020 10:20 am -10:55 am Konferenční sál

Hnědá, zelená nebo modrá energetika, aneb co s vybudovanou infrastrukturou?

František Hrdlička
František Hrdlička profesor /ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav energetiky
October 20, 2020 11:05 am -11:40 am Konferenční sál

Zhodnocení práce ŠKODA JS na odstávkách v českých jaderných elektrárnách

Zdeněk Kratochvíl
Zdeněk Kratochvíl /Škoda JS, a. s., Plzeň
October 20, 2020 11:40 am -12:15 pm Konferenční sál

Inspekce technických zařízení a management rizik

Problematika vyhodnocování rizik je z hlediska bezpečného provozu vyhrazených tlakových zařízení klíčová. Ze statistik kontrol orgánů státního dozoru vyplývá, že jde o problematiku, ve které mezi provozovateli panuje mnoho nejasností a omylů.  

Lukáš Turza
Lukáš Turza auditor /L-CC (Certification) Czech Republic a.s., Praha
October 20, 2020 12:15 pm -12:50 pm Konferenční sál

Případové studie řešení opakovaných netěsností na přírubových spojích sestav tlakových zařízení

Martin Tesař
Martin Tesař Manažer skupiny Flange Management /Pokorný, spol. s r.o.
October 20, 2020 12:50 pm -1:30 pm Hotelová restaurace

Oběd

...
...
October 20, 2020 1:30 pm -2:05 pm Konferenční sál

Pokročilé NDT technologie

Milan Bolf
Milan Bolf jednatel /PAPco, s.r.o., Praha
October 20, 2020 2:05 pm -2:40 pm Konferenční sál

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku media v sestavách tlakových zařízení

Tomáš Mořický
Tomáš Mořický /FASTRA s.r.o., Kolín
October 20, 2020 2:40 pm -3:15 pm Konferenční sál

Pozitivní materiálová identifikace v návaznosti na dodávky a inspekční certifikáty

Jakub Horváth
Jakub Horváth odborný asistent /České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství
October 20, 2020 3:15 pm -3:30 pm Foyer

Coffee break

...
...
October 20, 2020 3:30 pm -4:05 pm Konferenční sál

Poznatky z revizí tlakových zařízení velkých energetických celků

Lektor v jednání
Lektor v jednání
October 20, 2020 4:05 pm -4:40 pm Konferenční sál

Vztah mezi analýzou poruch a havárií a analýzou rizik tlakových zařízení

Ján Kudlovský
Ján Kudlovský konzultant /Asociace poskytovatelů technických zařízení, Praha
October 20, 2020 4:40 pm -5:15 pm Konferenční sál

Zkušenosti z revizí tlakových zařízení v průmyslu

Zdeněk Novotný
Zdeněk Novotný vedoucí střediska inspekce /DEKRA CZ, a.s., Praha
October 20, 2020 5:15 pm -5:50 pm Foyer

Historie technologie výroby karibských rumů spojená s degustací prémiových značek – 5. lekce

Jan Lhotský
Jan Lhotský jednatel, místopředseda vědecké rady /Medim, spol. s r. o.
October 20, 2020 7:30 pm -11:00 pm

Společenský večer s programem v Hotelu Starý pivovar

...
...
October 21, 2020 9:00 am -9:35 am Konferenční sál

Automatizované hodnocení svarových spojů a komparace tohoto provedení na praktických svarech austenitických oceli svařených ručně a orbitální hlavou

Marie Rohlová
Marie Rohlová doktorand /ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství, Praha
October 21, 2020 9:35 am -10:10 am Konferenční sál

Aktivity ŠKODA JS v oblasti virtuální a rozšířené reality při servisu JE

Lektor v jednání
Lektor v jednání
October 21, 2020 10:10 am -10:45 am Konferenční sál

Systémy označování ocelí dle ČSN EN 10027-1 a ČSN EN 10027-2

Jan Weischera
Jan Weischera DWV, předseda TNK 62 – OCEL, Kladno /Hutnictví železa, a. s.
October 21, 2020 10:45 am -11:00 am Foyer

Coffee break

...
...
October 21, 2020 11:00 am -11:35 am Konferenční sál

Zatížení tlakových nádob způsobená potrubím

Václav Pekař
Václav Pekař soudní znalec /Asociace poskytovatelů technických zařízení, Praha
October 21, 2020 11:35 am -12:10 pm Konferenční sál

Poznatky z kontrolní činnosti tlakových zařízení

Orgány inspekce práce provedly v roce 2019 celkem 25 834 kontrol. Z tohoto počtu se 9 361 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, přičemž zjistily v této oblasti celkem 23 829 porušení předpisů a uložily celkem 3 562 pokut v souhrnné výši 344 576 200 Kč.

Milan Mocker
Milan Mocker vedoucí inspektor pro tlaková zařízení /Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, Ústí nad Labem
October 21, 2020 12:10 pm -12:45 pm Konferenční sál

Řídící a ovládací systémy tlakových zařízení

Zbyněk Jančík
Zbyněk Jančík jednatel /Linebacker s.r.o., Uničov
October 21, 2020 12:45 pm -1:00 pm Konferenční sál

Závěr

Slavnostní ukončení akce, diskuze a vyhodnocení ankety

Jan Lhotský
Jan Lhotský jednatel, místopředseda vědecké rady /Medim, spol. s r. o.
October 21, 2020 1:00 pm -2:00 pm Hotelová restaurace

Oběd

...
...

Místo konání

Hotel Energie ****

Praha

Hotel Energie se nachází poblíž křižovatky ulic Plzeňská a Bucharova. Nabízí tak relativně dobrou dopravní dostupnost jak automobilem, včetně velké kapacity parkovišť. V blízkosti se nachází jak zastávky autobusů i tramvají MHD.

Blog

Potrubí
Publikace

APTI připravuje do tisku unikátní publikaci

APTI, z.s. je odborným partnerem 20. odborného fóra TLAK, ale také iniciátorem vzniku více jak dvou desítek specializovaných publikací.... Read More
Pro lektory

Pro lektory: uzávěrka přednášek je 31. července

Odborná veřejnost má příležitost stále příležitost k vystoupení na odborném fór TLAK 2020. Přihlášky přednášek zasílejte na adresu organizátora:... Read More
Aktuálně

Docent Lukavský oslavil významné životní jubileum

Doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc. slaví velké životní jubileum! Významný pedagog a přední odborná kapacita v oboru procesní a... Read More