APTI připravuje do tisku unikátní publikaci

APTI, z.s. je odborným partnerem 20. odborného fóra TLAK, ale také iniciátorem vzniku více jak dvou desítek specializovaných publikací. V současné době tak redakční rada připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Medim, spol. s r.o. unikátní, rozsáhlou publikaci:

JAK NA POTRUBÍ

s podtitulem

Kniha nejenom o pevnostních výpočtech potrubí

Na více než sedmi stech stranách (!) autor, Ing. Václav Pekař, CSc. popisuje přehledně komplexní problematiku návrhu a projektování potrubí.

Tato kniha je kniha o potrubí, která doposud na našem trhu chyběla.

Potrubí je zvláštní technické zařízení resp. specializovaný dopravní prostředek, který je složen z těsně spojených rour či trub.

Potrubí je obvykle určeno k dopravě kapalin, plynů a různých sypkých materiálů (případně jejich vzájemné směsi). Potrubím je však možné přepravovat i drobné předměty (například i poštu – potrubní pošta, nebo seno či slámu v zemědělském fukaru apod.).

Potrubí musí být v každém případě nepropustné, obvykle mívá technické prostředky, jež umožňují regulaci toku hmoty potrubím a podobně. Potrubí bývá uloženo tak, aby bylo chráněno před vnějším mechanickým poškozením, u kovových potrubí také před možnou korozí.

Potrubí slouží i pro přenos tepelné energie, která je zde vždy vázána na nějaké teplonosné médium, kterým nejčastěji bývá obyčejná voda ve formě vodní páry. Takovéto potrubí (např. teplovodní nebo parovodní potrubí) bývá i chráněno před nežádoucí ztrátou přenášeného tepla do okolí.

Potrubí jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém. Potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku, za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu.

Tato publikace byla napsána proto, aby pomáhala a zároveň vedla techniky a inženýry, kteří v uvedeném oboru pracují. Je to tedy příručka a pomůcka. Může posloužit i jako učebnice.

Je to pomůcka pro výpočtáře potrubí, kteří v současné době pracují s výpočetním programem a potřebují vědět, jak zadávat zatížení, jak vyhodnocovat výsledky a posoudit, zda jsou výsledky reálné, správně si je vysvětlit. Naučí se též, jak vypočítat a určit některá základní data a informace o potrubí bez výpočetního programu a v případě, že výpočetní program některý mezní stav nepočítá, jak tento stav vyhodnotit popřípadě dopočítat. V této pomůcce nejsou přepisované anebo jinak publikované technické normy, vždy však uvádíme na potřebnou normu odkaz.

Je to pomůcka pro projektanty potrubí, aby věděli, v kterých případech se na výpočtáře obracet. Je to také pomůcka pro provozovatele potrubních systémů, aby dokázali správně posoudit riziko při provozu potrubí. Mohou to brát jako pomůcku i pracovníci notifikovaných osob a jiných inspekčních orgánů.

Své si zde však najdou i technici a inženýři zabývající se provozem, revizemi a inspekcemi potrubí. 

Je to též příručka správné inženýrské praxe pro tuto oblast. A je to učebnice pro ty, co se chtějí o výpočtech potrubí dozvědět víc.

Není to specializovaná publikace pro mechaniku tekutin, mechaniku zemin a seizmicitu. Do těchto oblastí publikace zavítá jen do té míry, aby byly pochopitelné pro potrubáře.

Text knihy se nepřiklání k žádnému výpočtovému programu, snaží se uvádět pouze univerzální fakta, bez vztahu k nějakému určitému výpočtovému programu.

Tato kniha má devět základních dílů, všechny se týkají potrubí:

I. Základní teorie pevnosti potrubí, statika
II. Speciální mezní stavy únosnosti potrubí
III. Dynamické výpočty potrubí, teorie
IV. Plastová a laminátová potrubí, teorie
V. Uložení a podpěry potrubí
VI. Potrubí v zemi, teorie
VII. Pevnostní výpočty potrubí počítačem
VIII. Bezpečnost, spolehlivost, životnost a stárnutí
IX. Atlas řešení problematických potrubních konstrukčních uzlů

Kniha bude koncem prázdnin v nabídce publikací Akademie APTI k volnému prodeji.

Autor publikace

Ing. Václav Pekař, CSc.

V roce 1978 ukončil studium na fakultě strojní VŠD Žilina, poté absolvoval postgraduální kurz na katedře pružnosti a pevnosti strojní fakulty ČVUT Praha.  Externí aspiranturu ukončil v roce 1993 na Stavební fakultě VUT katedra ocelových konstrukcí a mostů.

Ve své praxi se pracoval jako konstruktér, materiálový specialista a posléze výpočtář zpočátku ocelových konstrukcí a zdvihadel a posléze jako výpočtář potrubí.

V současné době se pracuje jako nezávislý konzultant a soudní znalec a věnuje se také publikační a lektorské činnosti.

Knihu pro APTI, z.s. vydává nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o. jako svo 63 publikaci.

Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 603 213 386
Tel.: 283 981 818
e-mail: medim@medim.cz

www.medim.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *